โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน วงเงินให้เท่าไหร่ ดอกเบี้ยเป็นอย่างไร 2567 (2024)

เพื่อเป็นการต่อลมหายใจของหลาย ๆ คนที่อาจเกิดปัญหาทางการเงิน ยิ่งในช่วงโควิด – 19 แบบนี้ด้วยยิ่งแล้วใหญ่ ทางธนาคารออมสินจึงได้ออกมาตรการให้ผู้มีทรัพย์สิน อย่าง ที่ดิน สามารถเลือกนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินได้ ซึ่งวงเงินสินเชื่อต่อเติมบ้านจะให้เท่าไหร่ ดอกเบี้ยเป็นอย่างไร รวบรวมรายละเอียดมาบอกต่ออย่างลึกซึ้ง

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินมีรายละเอียดวงเงิน ดอกเบี้ยอย่างไร 2567 (2024)

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน คืออะไร? ก็คือการที่เรานำโฉนดที่ดินที่ถือเป็นสินทรัพย์มาใช้ในการกู้เงิน ซึ่งจัดอยู่ในสินเชื่อที่ดินค้ำประกัน ภ่ายใต้สินเชื่อเคหะออมสิน และเป็นสินเชื่อเคหะออมสิน เงินกู้ระยะยาว (L/T) กำหนดวงเงินให้ต่อโครงการ 10,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นให้ต่อราคาประเมินที่ดินได้คนละไม่เกิน 70% ทั้งนี้ ในการคำนวณให้จะไม่มีการประเมินราคาของสิ่งปลูกสร้าง หรือต้นไม้ที่มีราคาสูงใด ๆ มาให้กู้เลย โดยจะกำหนดให้ต่อผู้กู้ต่อคนนั้น ๆ แบ่งออกเป็นผู้กู้ที่อยู่ในสถานะบุคคลธรรมดา เงินกู้ให้ตั้งแต่ 1 – 10 ล้านบาท กรณีเป็นนิติบุคคลให้วงเงินที่ 1 – 50 ล้านบาท ส่วนเรื่องดอกเบี้ยจะอยู่ที่ต่อปี 5.99% ตลอดอายุสัญญากู้ ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ผ่อนเงินต้นให้ได้ใน 3 ปี

คุณสมบัติ และเอกสารผู้สมัครนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน 2567 (2024)

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินนั้นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเงื่อนไขพิจารณา โดยแบ่งออกเป็นผู้มีเชื่อชาติไทย สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมไปนั้นก็จะมีบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน เอกสารแสดงรายได้ต่าง ๆ อย่าง สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน บัญชีเงินเดินธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินสมัครผ่านออนไลน์ได้ไหม 2567 (2024)

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินคุณสามารถสมัครสินเชื่อออมสินเบื้องต้นผ่านออนไลน์ได้ ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ ได้เลย โดยเลือกประเภทสินเชื่อออมสินที่สนใจ แล้วก็กรอกรายละเอียดเบื้องต้นไปก่อน จากนั้นกดยืนยันการสมัคร พร้อมรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกครั้ง โดยการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา อาจจะต้องประมาณ 1 – 3 วันทำการ เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อมาอาจจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารด้วยต้นเองพร้อมเอกสารต่อไป

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินตอบได้ทันทีกับข้อสงสัยโฉนดที่ดินเข้าธนาคารไหนดี เพราะที่นี่ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาการผ่อนจ่ายเหมาะสม แถมยังสามารถสมัครเบื้องต้นผ่านออนไลน์ได้ไปอีก ถามว่ากี่วันจึงจะรู้ผลอนุมัติได้ เรื่องการกู้มีทรัพย์สิน อย่างที่บอกไป 1 – 3 วันคือมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมา แล้วถ้าดำเนินการที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องรอต่อไปอีกประมาณ 7 – 14 วันทำการอย่างต่ำ