แพลตฟอร์มให้กู้เงินผ่านตัวสินเชื่อบ้าน ได้แก่ สินเชื่อบ้านออมสิน สินเชื่อบ้าน ธอส และสินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือจะขอสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมาย เช่น สินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิต สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ สินเชื่อกรุงศรีไม่มีหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งยังมีสินเชื่อถูกกฎหมาย นั่นคือ สินเชื่อพร้อมมิตร สินเชื่อ kkp cash now สินเชื่อฟินนิกซ์ ทั้งยังสามารถทำบัตรเครดิตได้มีตั้งแต่บัตรเครดิตกรุงเทพ บัตรวิสดอม citibank บัตรเครดิต หรือจะเลือกใช้บริการผ่อนของไม่ใช้บัตรที่มีทั้งการผ่อนไอแพดไม่มีบัตร ผ่อนสินค้า shopp หรือผ่อนของ lazada นอกจากนี้ยังสามารถดูข่าวทางการเงินได้ เช่น เงินช่วยเหลือเกษตรกร ข้อมูลบัตรแรบบิท วิธีเช็คยอดเงินอิออนในปี 2023